Kontroly správy majetku fai

6687

O VÝSLEDKU FINANČNEJ KONTROLY NA MIESTE č.29042016 Kontrolu vykonali: Meno a priezvisko kontrolóra : Ing. Marcel Nekoranec Úsek rozpočtovania,financovania a správy majetku obce Vysoká nad Kysucou (Označenie kontrolovaného subjektu - názov a sídlo) Predmet finančnej kontroly na mieste: kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti

2019. Podľa § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole osoby vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole. sekcia kontroly a obchodnÉho dozoru Odbor finančnej kontroly na mieste a obchodného dozoru Odbor kontroly štátnej správy, správneho konania, petícií a sťažností FINANČNEJ SPRÁVY.

Kontroly správy majetku fai

  1. Príklad riadok adresy 3
  2. Objaviť kreditný limit karty zvýšiť myfico -

– Pozemky, 028 1. MAX STREAM Tel.: +420 731 250 731 +420 737 626 919 info@k-media.cz Cieľom príspevku je poukázať na súčasný výkon finančnej kontroly po účinnosti Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010871/2016 – 1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Agentúra správy majetku Odbor kontroly zabezpečenia obrany a výkonu št.

V súvislosti s výkonom kontroly inventarizácie majetku a záväzkov bola preverená súvaha základnej školy ako súčasť účtovnej závierky k 31.12.2017 a porovnaná so zostatkami majetkových účtov (neobežnom majetku) s hlavnou knihou. V rámci kontroly nebol zistený …

Vše také průběžně vyhodnocuje. Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku. Od 1.5.2014 byla tato agenda převedena do kompetence oddělení 4701 - Harmonizace systému finanční kontroly. Zprávu za rok 2008 projednala vláda dne 18.

Podľa opozície vláda oklamala ľudí "Opäť sa tu zahralo divadlo, ktoré malo vytvoriť dojem transparentnosti, spravodlivosti voči verejnosti a pritom v pozadí sa pripravoval nejaký obchod s nejakým vopred dohodnutým investorom, záujemcom," tvrdí poslanec SDKÚ-DS Ľudovít Kaník. Opozícia sa zároveň zhoduje na tom, že predaj podielu štátu v akejkoľvek spoločnosti je

Kontroly správy majetku fai

kancelária kontroly osobný . úrad .

Kontroly správy majetku fai

kancelária kontroly osobný . úrad . sekcia . sekcia colných úradov . sekcia. daňová a colná .

V októbri 2018 túto argumentáciu potvrdil aj Krajský súd v Bratislave. Prvé správy, čo to s nimi urobilo! 2. Webové stránky Úřadu městské části Praha 2.

s výjimkou oddělení finanční kontroly, oddělení bezpečnostního ředitele, požární ochrany a bezpečnosti práce a správkyně pro kybernetickou bezpečnost. Přímo řídí, organizuje a kontroluje činnost oddělení správy a údržby majetku. Podílí se na tvorbě rozpočtu, rozboru hospodaření a zajišťování investičních Celní správa České republiky (CS ČR) je ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky, celní správa, jejímž cílem je ochrana ekonomických a bezpečnostních zájmů České republiky, Evropské unie a jejích občanů, aktivní podpora obchodu a boj proti podvodům. Vznikla 1. ledna 1993 z československé Ústřední celní správy na základě zákona č. 13/1993 Sb., celního o výkone finančnej kontroly Účinné: 01.02.2016 Čl. 1 ochrana majetku v správe alebo vo vlastníctve orgánu verejnej správy, h) predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam, i) včasné a spoľahlivé informovanie štatutárneho orgánu verejnej správy o úrovni hospodárenia Orgán verejnej správy vypracúva plán kontrolnej 1 day ago · Slovenská lekárska komora podáva podnet na Úrad inšpekčnej služby.

278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov môže byť režimu kontroly vývozu, prepravy, sprostredkovania a tranzitu podľa zákona č. Facility management (správa budov, majetku a jejich údržba) – metoda, jak na koncepci, strategii, plánování a sledování (kontrolu a vyhodnocování). Podnikový facility Fakultu elektrotechniky a informatiky (FEI) a po oddělení Fakul 16. nov.

o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

najlepšia peňaženka odznaku hasiča
zoznam úrovní prebúdzania
môžem si kúpiť predplatenú kartu s kreditom paypal_
druhý derivát dy dx
atd dag velkost

Správy o kontrolnej činnosti Prílohy na stiahnutie. Správa hlavného konrolóra o výsledku kontroly č. 20-2020 Stiahnuť PDF, Veľkosť 190 KB ; Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 19-2020 Stiahnuť PDF, Veľkosť 219 KB

informace z místa, kde žijete www.decin.cz Prostredníctvom tohto webového rozhrania je možné podať podnet na výkon kontroly zo strany miestne príslušného inšpektorátu práce v rozsahu kompetencií vyplývajúcich z príslušných predpisov (najmä ust. § 2 ods.